Τεχνικές Σχεδιάσεις - Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM) Εργασίες

Εργασίες

 

engineering2_k.jpeg          engineering1_k.jpeg           engineering3_k.jpeg

Γενικές Πληροφορίες


  • Το θέμα του μαθήματος εκπονείται κατ' οίκον, ηλεκτρονικά, σε περιβάλλον προγράμματος CADD. 
  • H εκφωνήση του θέματος παρουσιάζεται με την απαραίτητη ανάλυση στο μάθημα.

Θέμα CADD 


Για την εκπόνηση του θέματος, ή την εξάσκηση,  κατ' οίκον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παλαιότερη διαθέσιμη εκπαιδευτική έκδοση του Autodesk Autocad (π.χ. 2012), που μπορείτε να βρείτε εδώ (χρειάζεται εγγραφή). Για τη μεταφορά της εργασίας σας στο PC-Lab επιλέγετε Save As Autocad 2004.

ΘΕΜΑ CADΑπαιτούμενες ΓνώσειςΚαταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης

 Θέμα 2017 Αντικείμενα 1, 2

Γραμμές - Όψεις - CADD
 28/11/2017

Μετά το πέρας της ημερομηνίας παράδοσης του θέματος θα αναρτάται στην ιστοσελίδα η λύση του.

Αξιολόγηση Εργασιών


  • Η συμμετοχή στην εκπόνηση του θέματος είναι προαιρετική, αλλά είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ενδιάμεση εξέταση (πρόοδο).
  • O βαθμός του θέματος συνυπολογίζεται θετικά στον τελικό βαθμό με συντελεστή βαρύτητας 10%.
  • O βαθμός της ενδιάμεσης εξέτασης (πρόοδος) συνυπολογίζεται θετικά στον τελικό βαθμό με συντελεστή βαρύτητας 40%.  
  • Η παράδοση του θέματος γίνεται σε σαφώς καθορισμένη ημερομηνία εντός του εξαμήνου.

Πληροφορίες για την εκπόνηση του θέματος σε CADD


Η εκπόνηση του θέματος μπορεί να γίνει στο PC-Lab σε ώρες που αυτό είναι ελεύθερο για γενική εξάσκηση των φοιτητών.

Είναι σημαντικό να τηρείτε τον Κανονισμό του Ε.Π.Υ. σχολαστικά. Μόνο έτσι θα βρίσκετε την αίθουσα πάντα σε λειτουργική ετοιμότητα, ούτως ώστε να μπορείτε σε κάθε ευκαιρία - εντός και εκτός μαθήματος - να εξασκείσθε δουλεύοντας πάνω στις εργασίες σας.

Το πρόγραμμα απασχόλησης της αίθουσας (μερικής ή ολικής) από τα διάφορα μαθήματα, είναι αναρτημένο στη σχετική πινακίδα του διαδρόμου.


Λύσεις Θεμάτων


Σελίδα Υποβολής Θεμάτων CADD


 Αρχή Σελίδας

  .chemeng.ntua.gr
.design by cc@chemeng