Μονάδα Υπολογιστικής Μηχανικής. Σχόλη Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Ε.Μ.Π.
  Δομή δικτυακού τόπου Επικοινωνία  
» Κεντρική Σελίδα
» Έρευνα
» Προσωπικό
» Μαθήματα
» Δημοσιεύσεις

 

Language : English

 

 

 www.ntua.gr
 www.chemeng.ntua.gr

 

 

 

Η ερευνητική δραστηριότητα της Μονάδας Υπολογιστικής Μηχανικής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος χημικού μηχανικού.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες προσομοίωσης καταλυτικής πυρόλυσης σε αντιδραστήρες τύπου Riser, λειτουργίας αντιδραστήρων-διαχωριστών με ενσωματωμένη μεμβράνη, τυρβώδους καύσης, μεταφοράς θερμότητας με ακτινοβολία σε νέφος σωματιδίων, ρύπανσης ατμόσφαιρας, λιμνών και θαλασσών.

Στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από ελληνικούς και κοινοτικούς ερευνητικούς φορείς, η ερευνητική δραστηριότητα της ΜΥΡ/ΕΜΠ περιλαμβάνει την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την προσομοίωση φλόγας σε βιομηχανικές εφαρμογές, την ανίχνευση και καταστολή πυρκαγιών σε αεροπλάνα, αποθήκες και κτίρια, την ανάπτυξη βιομηχανικών αναβραστήρων υψηλής απόδοσης, την εκτίμηση επιπτώσεων από τη διασπορά τοξικών ουσιών σε περίπτωση πυρκαγιάς σε αποθήκες χημικών, την ανάπτυξη μεμβρανών διαχωρισμού αερίων και το σχεδιασμό αντιδραστήρων χημικής απόθεσης από ατμό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότηες της Μονάδας Υπολογιστικής μηχανικής μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο αρχείο

Πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότηες

 

 

Copyright © 2005 - Computational Fluid Dynamics Unit
Created by : Dimitrios A. Kefalas